logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยเอกพรเทพ เลิศปัญญาอาวุธ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อัลบั้มภาพ

27 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุ จัง...
  15 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  11 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"
  11 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง