logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย เดินทางมาเยือนจังหวัดมุกดาหาร

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย เดินทางมาเยือนจังหวัดมุกดาหาร          เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด และผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร่วมหารือข้อราชการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนการท่องเที่ยว และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร กับนายโซเฮล ข่าน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจำประเทศไทย และนายนาซิม ลาติฟ อุปทูตพาณิชย์ ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องรับรองพิเศษ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
          ช่วงบ่าย นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายหัวหน้าสำนักงานจังหวัด และธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร นำท่านโซเฮล ข่าน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจำประเทศไทย และนายนาซิม ลาติฟ อุปทูตพาณิชย์ เยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร เพื้อแนะนำและเชิญชวนนักลงทุนชาวปากีสถานมาลงทุน
2 มิถุนายน 2559 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง