logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องการใช้ที่ราชพัสดุ แก่ส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2560

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องการใช้ที่ราชพัสดุ แก่ส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2560เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการประชุมชี้แจงส่วนราชการในการเช่า/ใช้ที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว สถานีตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร โดยมีหน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในจังจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 69 คน
15 สิงหาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง