logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องการใช้ที่ราชพัสดุ แก่ส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2560

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องการใช้ที่ราชพัสดุ แก่ส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2560เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการประชุมชี้แจงส่วนราชการในการเช่า/ใช้ที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว สถานีตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร โดยมีหน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในจังจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 69 คน
15 สิงหาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง