logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.318 (บางส่วน) ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ 5 - 0 - 00 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคาร ที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหารพร้อมอาคารชุดพักอาศัยของเจ้าหน้าที่ โดยมีนางมณีรัตน์ ภาวศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร เป็นตัวแทนรับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุในครั้งนี้

 

อัลบั้มภาพ

31 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือรับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ
  17 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบ...
  16 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกัน...
  16 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง