logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 11

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 11          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นางปุญชรัรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 11 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ในการนี้
          ต่อมาเวลา 14.00 น. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาศึกษาสภาพพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และเยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้องที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ 1081-0-18.7 ไร่
16 มกราคม 2561 | จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง