logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

งานสัมมนายุทธศาสตร์ประเทศไทย 2016 หัวข้อ "10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC" เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร: ประตูอินโดจีน

งานสัมมนายุทธศาสตร์ประเทศไทย 2016 หัวข้อ "10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC" เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร: ประตูอินโดจีนวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายวรเชษฐ์ ทับทิม ที่ปรึกษาอธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมคณะ และนางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมงานสัมมนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร: ประตูอินโดจีน โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ซึ่งเนชั่นทีวีได้จัดสัมนาระดับชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 2016 หัวข้อ "10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC" พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางช่อง เนชั่นทีวี (ช่อง 22) ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
23 กันยายน 2559 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง