logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การดำเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์ "อาคาร 100 ปี ตึกเหลืองมุกดาลัย?

การดำเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์ "อาคาร 100 ปี ตึกเหลืองมุกดาลัยในวันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันหารือแนวทางการบูรณะอาคารตามโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์ 100 ปี ตึกเหลืองมุกดาลัย และจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดอาคารเพื่อประกอบการจัดทำแบบแปลนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดังกล่าว
9 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง