logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การดำเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์ "อาคาร 100 ปี ตึกเหลืองมุกดาลัย?

การดำเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์ "อาคาร 100 ปี ตึกเหลืองมุกดาลัยในวันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันหารือแนวทางการบูรณะอาคารตามโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์ 100 ปี ตึกเหลืองมุกดาลัย และจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดอาคารเพื่อประกอบการจัดทำแบบแปลนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดังกล่าว
9 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง