logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

งานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

งานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น.นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร
23 พฤศจิกายน 2559 | จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง