logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสนามบินพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2559

ประชุมคณะกรรมการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสนามบินพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2559สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสนามบินพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 203 อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดมุกดาหาร และเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายแนวทางการพัฒนาและการสนับสนุนของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยมีนายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน และ นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ
2 มีนาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
  การดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่...
  9 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ...
  7 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบา...
  7 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง