logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสนามบินพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2559

ประชุมคณะกรรมการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสนามบินพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2559สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสนามบินพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 203 อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดมุกดาหาร และเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายแนวทางการพัฒนาและการสนับสนุนของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยมีนายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน และ นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ
2 มีนาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี 2567
  23 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารและเทศบาลตำบลมุก ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ว...
  21 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง
 • การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรที่ถือครองที่ราชพัสดุ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยชะ...
  16 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง