logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสนามบินพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2559

ประชุมคณะกรรมการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสนามบินพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2559สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสนามบินพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 203 อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดมุกดาหาร และเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายแนวทางการพัฒนาและการสนับสนุนของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยมีนายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน และ นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ
2 มีนาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง