logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมการปรับปรุงบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างรอบบัญชี พ.ศ.2559-2562

ประชุมการปรับปรุงบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างรอบบัญชี พ.ศ.2559-2562          เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2559 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
          ด้วยกรมธนารักษ์ได้ปรับปรุงแบบมาตรฐานโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จาก 6 ประเภท 69 แบบ เป็น 5 ประเภท 23 แบบ ซึ่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารได้ดำเนินการปรับปรุงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างตามแบบมาตรฐานดังกล่าวแล้ว จึงขอนำเสนอคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดมุกดาหารให้ความเห็นชอบและจะประกาศใช้ ในวันที่ 1 มกราคม 2560
8 มิถุนายน 2559 | จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี 2567
  23 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารและเทศบาลตำบลมุก ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ว...
  21 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง
 • การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรที่ถือครองที่ราชพัสดุ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยชะ...
  16 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง