logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมการปรับปรุงบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างรอบบัญชี พ.ศ.2559-2562

ประชุมการปรับปรุงบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างรอบบัญชี พ.ศ.2559-2562          เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2559 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
          ด้วยกรมธนารักษ์ได้ปรับปรุงแบบมาตรฐานโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จาก 6 ประเภท 69 แบบ เป็น 5 ประเภท 23 แบบ ซึ่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารได้ดำเนินการปรับปรุงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างตามแบบมาตรฐานดังกล่าวแล้ว จึงขอนำเสนอคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดมุกดาหารให้ความเห็นชอบและจะประกาศใช้ ในวันที่ 1 มกราคม 2560
8 มิถุนายน 2559 | จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคล...
  19 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนาร...
  18 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง