logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

“ธนารักษ์สืบสานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมอนุรักษ์และสืบสานการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยตามโครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

“ธนารักษ์สืบสานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมอนุรักษ์และสืบสานการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

ตามโครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อเป็นแบบอย่างที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทย

อัลบั้มภาพ

17 มิถุนายน 2565 | จำนวนเข้าชม 120 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปท...
  7 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ...
  6 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิต...
  4 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง