logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการ “อาสา แบ่งปัน สานสัมพันธ์ชุมชน"

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ได้จัดกิจกรรมโครงการ “สร้างรัก ความผูกพัน เพื่อแบ่งปันแก่ชุมชน" เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารกับชุมชน ภายในกิจกรรมเป็นการมอบอุปกรณ์ใช้ในการจัดประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.มห.217 อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก บ้านด่านยาว หมู่ที่ 8 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

อัลบั้มภาพ

4 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือรับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ
  17 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบ...
  16 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกัน...
  16 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง