logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร

การบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 ได้เชิญนางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร บรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ให้กับกลุ่มนักลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 12 จังหวัด ภายใต้หัวข้อ "เสริมสร้างศักยภาพการลงทุนอีสาน บนเส้นทางเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-ลาว" ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
21 มีนาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง