logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร

การบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 ได้เชิญนางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร บรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ให้กับกลุ่มนักลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 12 จังหวัด ภายใต้หัวข้อ "เสริมสร้างศักยภาพการลงทุนอีสาน บนเส้นทางเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-ลาว" ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
21 มีนาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง