logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำรวจพื้นที่บนที่ราชพัสดุแปลงรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวกัญญา ไชยพิมูล ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าสำรวจพื้นที่บริเวณที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.511 และ มห.512 ต.คำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ 1,080 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินรองรับการพัฒนาเขตศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

อัลบั้มภาพ

20 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
  การดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่...
  9 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ...
  7 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบา...
  7 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง