logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารร่วมลงนามการส่งมอบ-ตรวจรับมอบอาคารราชพัสดุ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารร่วมลงนามการส่งมอบ-ตรวจรับมอบอาคารราชพัสดุ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารราชพัสดุ และลงนามการส่งมอบ-ตรวจรับมอบอาคารราชพัสดุ ตามสัญญายกกรรมสิทธิ์ที่ดินและก่อสร้างอาคารชดเชย ร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
30 พฤศจิกายน 2559 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง