logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารร่วมลงนามการส่งมอบ-ตรวจรับมอบอาคารราชพัสดุ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารร่วมลงนามการส่งมอบ-ตรวจรับมอบอาคารราชพัสดุ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารราชพัสดุ และลงนามการส่งมอบ-ตรวจรับมอบอาคารราชพัสดุ ตามสัญญายกกรรมสิทธิ์ที่ดินและก่อสร้างอาคารชดเชย ร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
30 พฤศจิกายน 2559 | จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง