logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมตักบาตรรุ่งอรุณ ณ ชายโขงงามมุกดาหาร

กิจกรรมตักบาตรรุ่งอรุณ ณ ชายโขงงามมุกดาหาร
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06.30 น. นางปุญชรัสม์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมข้าราชการ พนักงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมกันทำบุญตักบาตร โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร รุ่งอรุณ ณ ชายโขงงามมุกดาหาร ร่วมกับ ชุมชนหน้าวัดศรีบุญเรือง ที่บริเวณริมเขื่อนหน้าวัดศรีบุญเรือง ถนนสำราญชายโขง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ริมแม่น้ำโขง ในกิจกรรมตักบาตรรุ่งอรุณ ณ ชายโขงงามมุกดาหาร
3 กุมภาพันธ์ 2560 | จำนวนเข้าชม 177 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง