logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ

เริ่มดำรงตำแหน่ง 25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง ปัจจุบัน

 

นางสาวกัญญา ไชยพิมูล

เริ่มดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2564

 

นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์

เริ่มดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2562

นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561
 
นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
เริ่มดำรงตำแหน่ง 14 กันยายน พ.ศ.2558 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 
นายสุชาติ ชัยจิตร์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558
 
นายชัชวาล ธนปิยะวิจิตร
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556
 
นายณชพัฒน์ เทียนไพโรจน์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2554
14 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2696 ครั้ง