logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

นางสาวกัญญา ไชยพิมูล

เริ่มดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2562 ถึง ปัจจุบัน

 

นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์

เริ่มดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2562

นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2561
 
นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2560
 
นายสุชาติ ชัยจิตร์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2558
 
นายชัชวาล ธนปิยะวิจิตร
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2556
 
นายณชพัฒน์ เทียนไพโรจน์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2554
14 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 239 ครั้ง