logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถมดินที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห. 2 (บางส่วน) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 กันยายน 2565
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต (งานส่วนที่เหลือจากการบอกเลิกสัญญาจ้างเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- Bidding)
  20 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- Bidding)
  27 พฤศจิกายน 2558